Via de Cristo termini

Tāpēc, ka Via de Cristo (Cursillo) kustība ir nākusi no Spānijas, mēs lietojam dažus vārdus spāņu valodā, jo šos terminus ir grūti pārtulkot, un lai nometnes paturētu spāņu "garšu."
 Paldies svētceļniecei Andrai Muižniecei (LV6) par audio ierakstu ar pareizu izrunu. ¡Muchas gracias!

Abrazo (a-BRA-so)
Apskāviens, apkampiens.
Ceturtā diena
Turpmākā dzīve pēc trīs dienu nometnes.
Ceturtās dienas kopiena
Visi, kas piedalījušies Via de Cristo nometnēs.
Cha vai cha-cha (ČĀ-ča)
No "muchacha". Spāņu valodā nozīmē "kalps", "kalpone" un "puisis". Visi brīvprātīgi kalpi nometnē.
Clausura (klau-SU-ra)
Spāņu valodā nozīmē "slēgšana". Tas ir noslēguma dievkalpojums, kur dalībnieki satiekas ar ceturtās dienas kopienu, lai no jauna apstiprinātu viņu kristību un iesvētību solījumus un atkal nodotu sevi kristīgai dzīvei.
Cursillista (kur-sī-JI-sta)
Spāņu valodā nozīmē "īsā kursa students". Cilvēks, kas ir piedalījies Via de Cristo nometnē. Skat. svētceļnieks.
Cursillo (kur-SĪ-jo)
Spāņu valodā nozīmē "īsais kurss", Via de Cristo priekštecis.
Dalībnieks
Cilvēks, kas piedalās Via de Cristo nometnē kā kandidāts vai komandas loceklis.
De Colores (de-ko-LO-res)
Spāņu valodā nozīmē "(tās) krāsas". De Colores ir spāņu tautas dziesmas nosaukums, ko lieto kā tradicionālo dziesmu Via de Cristo sanāksmēs. Dziesma mums atgādina par krāsām un Dieva radības un žēlastības godību. Par dziesmu skat. "Par dziesmu 'De Colores'"
Decuria (de-KŪ-ri-ja)
Spāņu valodā nozīmē "grupa no desmit". Mazā grupa ap galdiem, kas parasti ir mazāka, nekā desmit cilvēku. Īpašības vārds (dažreiz lietvārds) kopsavilkumam un plakātu prezentācijām piektdienas un sestdienas vakaros.
Garīgais vadītājs
Aicināts un iecelts Dieva vārda kalps (LELB, vai tās partnerbaznīcas vīriešu mācītājs), kas ar Svētā Gara palīgu vada un palīdz citiem kristiešiem augt ticībā.
Kandidāts
Cilvēks, kas piedalās Via de Cristo nometnē pirmo reizi.
Komanda
Svētceļnieki, kuri brīvprātīgi kalpo nometnē.
Palanca (pa-LAN-ka)
Spāņu valodā nozīmē "plecs" vai "svira". Agape mīlestības ārēja izpausme caur lūgšanām un palīdzību, kas tiek pienesta Dievam lūgumā pēc žēlastības, lai mēs kā apustuļi varam piepildīt vairāk, nekā mēs citādi būtu spējīgi.
Piektā diena
Mūžība (tie, kas aizgājuši mūžībā ir uzsākuši savu "Piekto dienu").
Profesors
Svētceļnieks, kas veicina mazo grupu diskusijas pie galdiem nometnē. Viņš var būt runājušais (skat. rollista), kas lasa rollo, vai klusais, kas nelasa.
Rektors
Laju svētceļnieks, kas vada nometnes darbību.
Rollista (roi-JI-sta)
Svētceļnieks, kas lasa rollo. Skat. profesors.
Rollo (ROI-jo)
Runas, kas tiek lasītas nometnē.
Rollo istaba
Vieta, kurā notiek lekcijas un diskusijas.
Sponsors
Svētceļnieks, kas uzņemas atbildību aicināt kandidātu uz nometni. Tas nozīmē - palīdzēt un lūgt par kandidātu pirms nometnes, nometnes laikā un pēc trīs dienu nometnes. Sponsors palīdz, lai kandidāts atrastu mazo grupu un piedalītos ultreya sanāksmēs. Sponsors var salīdzināt ar krustvecākiem.
Svētceļnieks
Cilvēks, kas ir piedalījies nometnē, kas izdzīvo savu ceturto dienu.
Ultreya (ul-TREI-ja)
Spāņu valodā nozīmē "būt neatlaidīgam" vai "uz augšu", "uz priekšu". Mazo grupu kopā sanākšana. Mērķis ir dot un saņemt iedrošinājumu, dzīvojot Ceturtajā dienā, klausoties kā citi evaņģelizē savās vidēs.
Via de Cristo (via-de-KRIS-to)
Spāņu valodā nozīmē "Kristus ceļš". Ja lieto kā lietvārdu, tas nozīmē visu kustību un organizāciju. Ja tiek lietots kā īpašības vārds, tad tas modificē lietvārdus tādus kā nometne vai metode: Ceturtā diena u.c. kalpošanas aspektus.

VDC icon blue

Biedrība "Latvijas Via de Cristo" reģistrācijas nr. 50008116731
Swedbank LV46HABA0551017377709, SWIFT: HABALV22
Jautājumi, ierosinājumi vai ziņojumi par kļūdām mājaslapā: ✉ vdc@viadecristo.lv