Par dziesmu "De Colores"

De Colores

De Colores varētu saukt par Via de Cristo kustības neoficiālo himnu.Šīs dziesmas izcelsme meklējama Spānijas vēsturē, jo tā ir spāņu tautas dziesma. Spāniski šī dziesma saucas "De Colores" (sp. tās krāsas), bet latviski tā ir "Krāsu priekā".

Pirmais pants runā par Dieva brīnišķīgo radību visā tās krāsu bagātībā un skaistumā — par puķēm pļavās un mežos pavasarī, par putnu košumu un par cerības simbolu — varavīksni vai "dardedzi". Varavīksne ir sens kristiešu simbols, kas atgādina mums par Dieva žēlastību un uzticību, jo Dievs saka "Savu varavīksni Es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp Mani un pasauli" /1Moz 9:13/. Via de Cristo kustībā mēs bieži lietojam varavīksnes simbolu, neskatoties uz to, ka citi to ir uzurpējuši. Mēs to darām droši un nekaunāmies par to, jo Dievs mums ir devis šo brīnumskaisto žēlastības simbolu.

Otrajam pantam tiek piešķirta simboliska nozīme: mēs dziedam par gaili, vistu un cāļiem. Gailim ir daudz nozīmju — nodevība, augšāmcelšanās, rītausma. Un dažiem gaiļiem ir ļoti krāsainas astes! Vista, protams, ir dzīvības devējas tēls, sargātāja no ļaunā, viņa ir arī barotāja. Toties cāļi simbolizē Dieva bērnu bezpalīdzību, kuri, grēkā dzimuši, neko nevar paveikt bez Dieva palīdzības.

Trešais pants runā par mūsu atbildi Dieva mīlestībai.

\Ir dažādas leģendas, kā šī dziesma saistīta ar Cursillo kustību. Bet tie, kuri bija klāt Cursillo kustības pašā sākumposmā Spānijā, stāsta, ka nometnes vadītāji tikai vēlējās, lai vīri kopā vienkārši dziedātu. Viņi meklēja dziesmu, kuru visi zinātu, un kura neatbaidītu ar savu reliģiozitāti. Tautas dziesma "De Colores" bija tieši laikā. Kaut gan "De Colores" nav baznīcas dziesma, tajā var saklausīt cerību, uzvaru un krāsu prieku Kristū. Gadiem ejot, šī dziesma ir kļuvusi par kustības neoficiālo himnu. Tā bieži tiek dziedāta dažādās tikšanās reizēs, neskatoties uz to, kurā valstī tas notiek – Spānijā, Amerikā, Zviedrijā, Latvijā vai citur, kur parasti to mēģina dziedāt spāniski. Mūsu "Svētceļnieku rokasgrāmatās” tā ir 49. lappusē.

KRĀSU PRIEKĀ — DE COLORES

 1. Krāsu priekā! Krāsu priekā gan pļavas, gan meži, kad ziedonis atnāk!
  Krāsu priekā! Krāsu priekā pat putni sev piemēro apģērbu košu.
  Krāsu priekā! Krāsu priekā, lūk, dardedze zilajās debesīs zied.

  Piedziedājums:
  Krāsu priekā visspožāk lai atblāzmo mīla un sirdij liek raudāt un smiet!
  Krāsu priekā visspožāk lai atblāzmo mīla un sirdij liek raudāt un smiet!

 2. Lai dzied gailis! Lai dzied gailis, lai dzied: kiri, kiri, kiri, kiri, kiri!
  Lai sauc vista! Lai sauc vista, lai sauc: kara, kara, kara, kara, kara!
  Lai čiepst cāļi! Lai čiepst cāļi, lai čiepst: pio, pio, pio, pio, pī!

 3. Krāsu priekā! Krāsu priekā mēs ieraugām sauli, kad aususi diena.
  Krāsu priekā! Krāsu priekā tā dāvā mums dzīvības gaismu no Dieva.
  Krāsu priekā, krāsu priekā mirdz dimants, kad saules stars apspīd to dzīvs.

 4. Canta el gallo, canta el gallo con el quiri, quiri, quiri, quiri, quiri!
  La gallina, la gallina con el cara, cara, cara, cara, cara!
  Los polluelos, los polluielos con el pío, pío, pío, pío, pí!
  Y por eso los grandes amores de muchos calores me gustan a mí.
  Y por eso los grandes amores de muchos calores me gustan a mí. OLE!

 Paldies Mārai Zviedrei (LV 8) par tulkojumu, un Maratam Samauskim (LV 9) par aranžējumu!

VDC icon blue

Biedrība "Latvijas Via de Cristo" reģistrācijas nr. 50008116731
Swedbank LV46HABA0551017377709, SWIFT: HABALV22
Jautājumi, ierosinājumi vai ziņojumi par kļūdām mājaslapā: ✉ vdc@viadecristo.lv