Kas ir Via de Cristo

statuesVia de Cristo... no spāņu valodas "Kristus ceļš"

Via de Cristo ir trīs dienu kurss, kas uzskata kristietību kā dzīvesveidu. Tā ir sīki strukturēta nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu ticību kristiešos un caur viņiem, viņu ģimenes un draudzes, mainīt viņu vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas. Tas notiek sadarbībā lajiem ar garīdzniekiem, lai nestu atjaunošanos Baznīcai. Via de Cristo apzinās, ka Dieva ļaudīm ir daudz un dažādas garīgās dāvanas, tomēr Via de Cristo neidentificējas ar harizmātisko kustību. Via de Cristo ir kustība Baznīcā, kura mērķis ir stiprināt vietējo draudzi. Tas ir sadarbība starp lajiem un garīdzniekiem, lai palīdzētu draudzes sagatavot kristīgus vadītājus kalpošanā Kristum Baznīcā. 

 LELB Kapituls ir apstiprinājis Via de Cristo mācību programmu un iesaka to mūsu draudžu locekļiem.

Izruna: via-de-KRIS-to

Via de Cristo mērķis

Via de Cristo sirds un būtība ir Kristus evaņģēlijs - lai vestu kristiešus līdz pilnīgākai saprašanai par to, ko nozīmē dzīvot žēlastības dzīvi, kas dod jaunu spēku un vitalitāti viņu ticības dzīvi. Via de Cristo mērķis ir dot kristiešiem jaunu apziņu par savu misiju pasaulē kļūt par vadītājiem kristīgajai atjaunošanai, ka arī vēlēšanos dzīvot žēlastības dzīvi (lietojot visas žēlastības līdzekļus) kopā ar saviem brāļiem un māsām Kristū. Via de Cristo nepiedāvā neko jaunu - tikai vienkāršu metodi, caur kuru cilvēki var izdzīvot savu dzīvi, kas ir pildīta ar žēlastību.

Via de Cristo vēsture

Via de Cristo nometnes luterāņi ir pārņēmuši no Romas katoļu Baznīcas kustības "Cursillo de Cristiandad" (t.i. īsais kurss kristietībā). Cursillo sākumi meklējami kara postītajā Spānijā, Majorkas salā, 1940-to gadu beigās. Kurss bija veidots, lai sagatavotu laju vadītājus. Tas izdevās tik veiksmīgi, ka šis kurss sāka izplatīties pa visu pasauli. Cursillo pārnāca Amerikā 1950-tajos gados un iesāka luterāņu starpā tad, kad grupu laju un garīdznieku piedzīvoja Cursillo nomenti 1971.gadā. Pirmās luterāņu nometnes sākās 1972.gadā Amerikas Savienotās Valstīs.

Nosaukumu "Via de Cristo" pieņēma luterāņu kopiena 1986.gadā. Citu konfesiju starpā, kuri piedāvā līdzīgas nometnes ir Episkopāļi, Brāļu draudzes, Metodisti, and Presbiteriaņi ar nosaukumiem: Lielais Bankets, Kristus Ceļš, un Ceļš uz Emavu. Mūsu "mātes" kustība Indiānā noturēja savu pirmo nometni 1984.g. maijā.

Pirmā Via de Cristo nometne Latvijā notika Burtniekos 2002.gadā augustā ar palīdzību no brāļiem un māsām no Indiānas Via de Cristo. Savukārt, 2006.g. augustā kopā ar Indiānas kopienu Latvijas Via de Cristo palīdzēja dibināt Zviedrījas Via de Cristo.

Kam vajadzētu piedalīties?

Kristītiem un iesvētītiem Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudžu locekļiem, kuri domā, ka viņu garīgajai dzīvei ir vajadzīgs stiprinājums; kuriem ir neatbildēti jautājumi par lūgšanu, studijām, dalīšanos ar savu ticību; kas saprot, ka būt kristietim nozīmē būt arī atbildīgam un kas vēlas, lai viņam būtu gan garīgais pamats, gan morālās rezerves, lai to izdzīvotu savā dzīvē. Tie, kuri vēlas nodot savas ikdienas dzīves Dievam.

Lai piedalītos nometnē Jums ir vajadzīgs sponsors, kas Jūs piesaka nometnei. Kandidātam ir jābūt kristītam un iesvētītam Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzes loceklim, vismaz 21 gadu vecam. Ir lūgums, ka precētie pāri piedalās reizē (vienā gadā), un ka vīrs piedalās pirms sievas. Ja vēlaties sponsorēt tikai sievu, tad tas jāapstiprina sekretariātā ar īpašu mācītāja rekomendāciju.

Kas notiek nometnē?

Nometne sākas ceturtdienas vakarā un beidzas svētdienas vakarā. Nometnē ir iespēja pavadīt trīs aizņemtas, bet ļoti patīkamas dienas, kopā dzīvojot, studējot, daudz dziedot, lūdzot, pielūdzot un diskutējot. Diskusijas notiek par tēmām, par kurām runā mācītāji un laji. Katrai dienai ir sava tēma.

  • Pirmā diena liek domāt par sevi, kur es esmu, kāds es esmu, lai es ieskatos sevī.
  • Otrās dienas centrā ir Kristus un Viņa pāriplūstošā mīlestība pret mums, ka Viņš pieņem mūs tādus, kādi mēs esam, bet caur žēlastības līdzekļiem pārveido mūs.
  • Trešā diena ir par pasauli un mūsu atbildību nest Kristus vēsti tajās vietās, kur dzīvojam, strādājam, studējām utt.

Runu centrā ir Dieva žēlastība, tās realitāte mūsu dzīvē, kā dzīvot šo žēlastības dzīvi, sniedzot žēlastību citiem. Ik dienas ir iespēja piedalīties Svētā Vakarēdiena svinēšanā, kā arī saprast Kristus patieso klātbūtni Viņa Miesā - citos ticīgajos.

Runu tematika ir: Ideāli, Žēlastība, Laji, Žēlastība darbībā, Dievbijība, Studijas, Sakramenti, Apustuļu darbība, Šķēršļi žēlastībai, Kristīgā kopiena darbībā, Pilnīga drošība Ceturtajā dienā.

Tāpēc, ka šī nometne ir domāta garīgai atjaunošanai, ir lūgums atstāt mobilos telefonus mājās (vai tos atstāt izslēgtus nometnes laikā), lai netraucētu sevi un citus.

Kas notiek pēc nometnes?

Jūs kā kandidāts varat Via de Cristo nometnē piedalīties tikai reizi mūžā. Bet tur iesēto Jums jāaudzē visu mūžu. Daži saka, ka tās ir trīs dienas, kas ilgst visu mūžu. Pēc-nometnes aktivitātes tiek sauktas par Ceturto dienu. Tie, kas piedalās, Ceturtajā dienā tiek lūgti darīt divas lietas: 1) paplašināt savu iekšējo garīgo dzīvi caur studijām un piedalīšanos savas draudzes darbā; un, 2) kļūt par aktīvākiem kristiešiem savā ikdienas dzīvē.

Lai to sasniegtu, Ceturtās dienas kopiena piedāvā divus līdzekļus: Ultreya (sanāksmes, kurās satiekas plašākā kopiena, lai iedrošinātu viens otru un studētu), un Mazās grupas (mazas grupiņas, kas regulāri satiekas, lai palīdzētu viens otram savās vajadzībās pēc garīga izaugsmes un attīstības).

Dalība šajās divās aktivitātēs ir Via de Cristo neatņemama sastāvdaļa un tiek ļoti ieteikta, bet kā visas Via de Cristo aktivitātes, ir brīvprātīga.

Kopsavilkums

Mēs Jūs lūdzam saglabāt atvērtu prātu un sirdi, izdarot savu izvēli. Daudzi no tiem, kas ir piedalījušies, arī pirms tam nezināja, piedalīties vai nē. Tagad, kad viņi ir piedalījušies, viņi grib dalīties ar piedzīvoto Dieva dāvanu.

Vairāk informācijas var lasīt "Bieži uzdotie jautājumi".

Via de Cristo laika grafiks no Spānijas līdz Latvijai

1940. g. - 1949. g.

Cursillo tiek plānots

Pilsoņu un Otrā pasaules kara dēļ daudz gadu svētceļojumi uz "Santjago de Kompostela" (Jēkaba ceļš) ir jāatliek. Trūkst kristīgi vadītāji, kas vadītu šos svētceļniekus. Eduardo Bonins Aguilo (Eduardo Bonnín Aguiló) un grupu katoļu vīru Maljorkas salā, Spānijā sāk lūgt un plānot veidu, kā efektīgi apmācīt vadītājus. Pēc vairākiem gadiem viņu darba auglis ir "Cursillos de Cristiandad" (Īss kurss kristietībā).

1944. g.

Cursillo neoficiāls sākums

Eduardo Bonins ar uzticīgu vīru grupu dažādās Maljorkas vietās sāk noturēt Cursillo nometni aptuveni reizi gadā.

1949. g. 7.-10. janvāri

Pirmais oficiālais Cursillo

Pirmā "Cursillos de Cristiandad" nometne oficiāli notiek San Honorato klosterī Maljorkas salā, Spānijā ar bīskapa Huana Hervas Beneta (Juan Hervás y Benet) atbalstu.

Pēc 1950. g.

Cursillo izplatās

Ar bīskapa Huana Hervasa Beneta palīdzību "Cursillos de Cristiandad" izplatās pa spāņu runājošajām katoļu zemēm visā pasaulē. Nosaukums tiek saīsināts uz "Cursillo".

1957. g.

Cursillo kustība nonāk ASV

Pirmā Cursillo nometne notiek Teksasas štatā, ASV. Komandā ir viens spāņu priesteris un divi spāniski runājoši karavīri.

1961. g.

Pirmais Cursillo angļu valodā

Pirmā Cursillo nometne angļu valodā notiek Santangelo, Teksasas štatā, ASV. Drīz Cursillo izplatās pa visu Ameriku. Nometnes joprojām notiek tikai Romas katoļu draudzēs.

1972. g.

Pirmie luterāņu Cursillo

Pirmās luterāņu Cursillo nometnes notiek Aiovas un Floridas štatos, ASV neatkarīgi viena no otras.

1981. g.

Nacionālais luterāņu sekretariāts

Atsevišķi luterāņu sekretariāti no dažādiem štatiem izveido vienu Nacionālo sekretariātu, lai pārraudzītu šo kustību Amerikā.

1984. g.

Pirmais Cursillo Indiānā

Pirmā luterāņu Cursillo nometne notiek Indiānas štatā, ASV. Indiānas Cursillo (Via de Cristo) ir mūsu mātes kustība.

1988. g.

No Cursillo uz Via de Cristo

Sekojot ASV Nacionālā sekretariāta ieteikumam, Indiānas sekretariāts nomaina nosaukumu no "Cursillo" uz "Via de Cristo", lai parādītu konfesionālas atšķirības.

2002. g.

Pirmais Via de Cristo Latvijā

Ar Mācītāja Mārtiņa un Guntas Irbes iniciatīvu, Indiānas sekretariāta palīdzību (sevišķi Dave un Linda Erdman) un arhibīskapa Jāņa Vanaga atbalstu, pirmā Via de Cristo nometne notiek Burtnieku baznīcas un mācītājmuižas kompleksā. Tā ir kopīgā nometne. Nometnei ir 37 kandidāti un 31 cilvēki komandā.

2006. g.

Pirmais Zviedru Via de Cristo

Latvijas Via de Cristo palīdz iesākt Via de Cristo kustību Zviedrijā. Nometne notiek Burtniekos. Seko vēl divas nometnes 2009. g. un 2010. g. Ar 2011.g. nometnes notiek Zviedrijā.

2015. g.

Pirmais Via de Cristo Mazirbē

Pirmā Via de Cristo nometne notiek rudenī Mazirbes rekolekciju centrā ar Liepājas bīskapa Hansa Jensona atbalstu. Seko vīriešu un sieviešu nometnes 2016. g.

2019. g.

Pirmais Via de Cristo Saldū

Pirmā Via de Cristo nometne notiek ziemā Svētā Gregora izglītības centrā. Seko vīriešu un sieviešu nometnes 2020. g.

Uz priekšu, uz augšu...

Via de Cristo sola de gracia

Pateicoties Dieva žēlastībai un Via de Cristo kopienas darbībai nometnes turpina notikt Latvijas draudzēm un kristiešiem par svētību.

VDC icon blue

Biedrība "Latvijas Via de Cristo" reģistrācijas nr. 50008116731
Swedbank LV46HABA0551017377709, SWIFT: HABALV22
Jautājumi, ierosinājumi vai ziņojumi par kļūdām mājaslapā: ✉ vdc@viadecristo.lv