Ieteicamās vietnes

  • Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca – Mūsu baznīca, kurā mēs kalpojam. LELB pastāv, lai vārdos un darbos pasludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Jēzū Kristū.
  • LELB Liepājas diecēze – Izveidota 2007. gadā un tā sastāv no 125 draudzēm Kurzemes un Zemgales teritorijā.
  • LELB Burtnieku draudze – Tā ir viena no senākajiem dievnamiem Ziemeļlatvijā, 1287.g. Vasaras Via de Cristo nometnes notiek šeit.
  • Svētā Gregora Izglītības centrs – "Gregorskola" ir semināra, rekolekciju un tikšanās vieta cilvēkiem no visas pasaules. Ziemas Via de Cristo nometnes notiek šeit.
  • Mazirbes rekolekciju centrs – Tā ir garīgas un fiziskas atspirgšanas vieta mācītājiem, draudžu darbiniekiem un arī pārējiem. Rudens Via de Cristo nometnes notika šeit.
  • Indiānas Via de Cristo ASV – Mūsu "mātes" kustība. Dibināta 1984. gadā kā "Cursillo", mainīja nosaukumu uz "Via de Cristo" 1988. gadā.
  • Zviedrijas Via de Cristo – Mūsu "meitas" kustība. Iesākta Burtniekos 2006. gadā un patstāvīgi sāka noturēt nometnes Zviedrijā 2011. gadā.
  • Via de Cristo Nacionālais sekretariāts ASV – Amerikas vispārīgais sekretariāts visām Via de Cristo kustībām ASV.
  • 3-day Palanca & Agape – Tīmekļa vietne, kur Palanca vadītājs ievieto mūsu nometnes un saņem palancas no citas kustības. (tikai Palanca vadītājam)
  • Cursillos de Cristiandad Mallorca – Cursillo kustība iesākās Maljorkas salā, Spānijā. Šī kustība izplatās visā pasaulē. Luterāņu Via de Cristo ir balstīts uz Cursillo metodi.

VDC icon blue

Biedrība "Latvijas Via de Cristo" reģistrācijas nr. 50008116731
Swedbank LV46HABA0551017377709, SWIFT: HABALV22
Jautājumi, ierosinājumi vai ziņojumi par kļūdām mājaslapā: ✉ vdc@viadecristo.lv