Vārda dienas šodien svin: Vaira, Vairis, Vera

Via de Cristo nometnes 2015. gadā

Vīriešu nometne LV14 Burt­niekos, 2.-5.jūl, rektors:___.
Sieviešu nometne LV14 Burt­niekos, 9.-12.jūl, rektore:___.

Vīriešu nometne LV15 Mazirbē, 17.-20.sept, rektors:___.
Sieviešu nometne LV15 Mazirbē, 24.-27.sept, rektore:___.

Drukāt

Kas ir Via de Cristo?

Autors VdC. kat­e­gorija: Par Via de Cristo

VIA DE CRISTO… no spāņu val­o­das «Kris­tus ceļš»

Kristus tev uzticasVia de Cristo (turp­māk tek­stā — VdC) ir trīs dienu kurss, kas uzskata kristi­etību kā dzīvesveidu. Tā ir sīki struk­turēta nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu ticību kristiešos un caur viņiem, viņu ģimenes un draudzes, mainīt viņu vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas. Tas notiek sadar­bībā lajiem ar garīdzniekiem, lai nestu atjaunošanos Baznīcai.