Vārda dienas šodien svin: Beat­rise, Beāte

Via de Cristo nometnes 2015. gadā

Vīriešu nometne LV14 Burt­niekos, 2.-5.jūl, rektors:___.
Sieviešu nometne LV14 Burt­niekos, 9.-12.jūl, rektore:___.

Vīriešu nometne LV15 Mazirbē, 17.-20.sept, rektors:___.
Sieviešu nometne LV15 Mazirbē, 24.-27.sept, rektore:___.

Drukāt

Kalpošanas skola

Autors Ilze Rulle. kat­e­gorija: Paz­iņo­jumi

Paļau­jies uz Kungu no visas sirds –
uz paša sapratni vien nepalai­dies!
Zinies viņu visos savos ceļos,
un viņš iztais­nos tavas takas.
/​Sak 3:56/

Via de Cristo svētceļniek, aicinām Tevi uz –

Kalpošanas sko­las pirmo – pamata kursu

  • 29.novembrī, plkst. 12.00 [Sekre­tar­iāta tikšanās plkst.11.00]
  • Rīgā, Dau­gav­grī­vas Baltās baznī­cas draudzes namā,
  • Baltās­baznī­cas ielā 34/​36, Vecmīl­grāvī, Rīgā

Kalpošanas skola Latvi­jas Via de Cristo tiek orga­nizēta jau vairākus gadus. Kalpošanas skola sastāv no diviem kur­siem: pamati un iedz­iļināšanās, kuros mācāmies vairāk par Via de Cristo, nometni un kustības vietu Baznīcā.

Drukāt

Kas ir Via de Cristo?

Autors VdC. kat­e­gorija: Par Via de Cristo

VIA DE CRISTO… no spāņu val­o­das «Kris­tus ceļš»

Kristus tev uzticasVia de Cristo (turp­māk tek­stā — VdC) ir trīs dienu kurss, kas uzskata kristi­etību kā dzīvesveidu. Tā ir sīki struk­turēta nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu ticību kristiešos un caur viņiem, viņu ģimenes un draudzes, mainīt viņu vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas. Tas notiek sadar­bībā lajiem ar garīdzniekiem, lai nestu atjaunošanos Baznīcai.